Investicijos į miškininkystės technologijas (2022 m. II)

Paraiškos priimamos nuo spalio 3d iki lapkričio 30d.

Prioritetai: 

 • didinti ūkių perspektyvumą, skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą;
 • skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos miškininkystės sektoriuose;
 • skatinti socialinę įtraukti, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Tikslinės sritys:

 • miškininkystės ekonominės vertės didinimas ir miškų plotų plėtra;
 • atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo palengvinimas bioekonomikos tikslais;
 • veiklos įvairinimo, mažų įmonių kūrimo ir plėtros, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.

Kompleksiniai tikslai:

 • inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida;
 • aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra;
 • klimato kaitos švelninimas.

Remiama veikla:

 • miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;
 • minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;
 • vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas.

Paramos gali kreiptis privačių miškų valdytojai, savivaldybės, labai mažos bei mažos įmonės. Paraiškų rinkimo etapui skirta 4 338 350 Eur paramos lėšų.

Susisiekite su www.esparama.eu ir mes parengsime kokybišką paraišką, kuri gaus finansavimą.

Investicijos į miškininkystės technologijas (2022 m. II)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Į viršų