LVPA: E- verslas

Numatomas paraiškų rinkimas – 2 ketvirtyje.

Priemonės tikslas: „Skatinti skaitmeninimą ir inovacijas, siekiant įveikti COVID-19 pandemijos sukeltas pasekmes ekonomikai“ įgyvendinimo.

Kvietimo biudžetas: iki 60 000 000 eurų.


Galimi pareiškėjai: pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos ir / ar teikiamų paslaugų metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau nei prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 eurų.

Remiama veikla: e-verslo modelių diegimas, persiorientuojant į procesų ir produktų (gaminamų gaminių ir (ar) teikiamų paslaugų) skaitmeninimą, MVĮ produktų elektroninę prekybą ir pristatymą: nuotolinių darbo vietų sprendimų diegimas; e-pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimas.

Finansuojamos išlaidos: 

Elektroninių verslo valdymo sistemų diegimas, apimantis verslo procesus

E-parduotuvių sprendimai: programinė įranga, optimizuojanti įmonės valdymo procesus, integruota su esama / naujai kuriama elektronine parduotuve, galimybe formuoti užsakymus (teikiant juos tiesioginei gamybai) bei apdoroti jų vykdymą;

Verslo valdymo sistemos,

Įrangos (mobilioms /nutolusioms darbo vietoms) įsigijimo išlaidos; •

Programinė įranga / licencijos

Įmonės konsultacijų paketas pagal tematikas: įmonės praeities rizikų įsivertinimas, pasiruošimas ateities iššūkiams ir naujiems verslo modeliams;

Mokymų paslaugos, susijusios su įdiegtais IT sprendimais.

Paramos dydis projektui: iki 50 000 eurų.

LVPA: E- verslas paramos intensyvumas: 90 proc.

Susisiekite su mumis el. p. info@esparama.eu ir mes parengsime kokybišką paraišką, kuri gaus finansavimą.

LVPA: E- verslas
Į viršų