NMA: Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

Paraiškos renkamos nuo gegužės 3 d. iki birželio 30 d.

Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę valdą.

Pagal veiklos sritį remiama veikla: žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas. 

Paramos suma – iki 200 000 Eur. Paramos suma negali viršyti 400 000 Eur (keturi šimtai tūkstančių eurų), kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola. Nustatytoje paramos sumoje didžiausia leistina investicinės paramos suma negali viršyti 200 000 Eur ir didžiausia leistina lengvatinės paskolos suma negali viršyti 200 000 Eur. Parama 2014–2020 metų Programos laikotarpiu negali viršyti 600 000 Eur. Susijusių įmonių, sutuoktinių didžiausia bendra gauta paramos suma 2014–2020 metų Programos laikotarpiu pagal priemonės veiklos sritį negali viršyti 1 000 000 Eur 

NMA: Parama investicijoms į žemės ūkio valdas paramos intensyvumas – specializuotiems sektoriams –  50 proc, gali būti didinama iki 70 proc.

Augalininkystei –  40 proc., gali būti didinama iki 60 proc.

Tinkamos finansuoti išlaidos : nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga, nauja įranga, būtina specializuoto žemės ūkio sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti (pvz. dezinfekciniai kilimėliai, higieniniai praėjimai), nauji technologiniai įrengimai, skirti specializuoto žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti ir (arba) paruošti realizacijai,  nauja kompiuterinė ir programinė įranga, naujos N, O ir SL kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės, pastatų ir (arba) statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, infrastruktūra valdoje, daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai (rangos būdu), bendrosios išlaidos. 

Susisiekite su mumis el. p. info@esparama.eu ir mes parengsime kokybišką paraišką, kuri gaus finansavimą.

NMA: Parama investicijoms į žemės ūkio valdas
Į viršų