NMA: Parama smulkiems ūkiams

Paraiškos renkamos nuo gegužės 3 d. iki birželio 30 d

Galimi pareiškėjai: ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį teisės aktų nustatyta tvarka. Žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 8 000 Eur

Pagal veiklos sritį remiama veikla: žemės ūkio produktų gamyba, žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) perdirbimas ir teikimas rinkai.

Paramos dydis:– iki 15 000 eurų.

NMA: Parama smulkiems ūkiams paramos intensyvumas – iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.


Finansuojamos išlaidos: visos būtinos projektui įgyvendinti

Susisiekite su mumis el. p. info@esparama.eu ir mes parengsime kokybišką paraišką, kuri gaus finansavimą.

NMA: Parama smulkiems ūkiams
Į viršų