NMA:Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų (2022 m.)

Prioritetai – skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose; skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse. Tikslinės sritys – atsinaujinančių energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo bei naudojimo bioekonomikos tikslais palengvinimas; veiklos įvairinimo, labai mažų ir mažų įmonių kūrimo ir plėtojimo, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas. Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:

  • biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų;
  • biometano gamyba ir suspaudimas;
  • šilumos ir elektros energijos gamyba, naudojant biodujas mažos galios energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginiuose;
  • degazuotojo substrato gamyba.

Viename projekte galės būti remiamos kelios veiklos, tačiau biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų yra privaloma. Paramos gali kreiptis ūkininkai, labai mažos arba mažos įmonės. Paraiškų rinkimo etapui skirta 4 355 002 Eur paramos lėšų

NMA:Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų (2022 m.)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Į viršų