COVID19

LVPA: COVID19 MTEP tyrimai

Numatomas paraiškų rinkimas – 2 – 3 ketvirtyje. Remiamos veiklos: moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (toliau – MTEP)  ir (arba) naujų produktų ir technologijų sertifikavimas, kas susiję su COVID-19 ir su kitais virusais. Galimi pareiškėjai: pareiškėjai yra įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip trejus metus ir kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką […]

LVPA: E- verslas

Numatomas paraiškų rinkimas – 2 ketvirtyje. Priemonės tikslas: „Skatinti skaitmeninimą ir inovacijas, siekiant įveikti COVID-19 pandemijos sukeltas pasekmes ekonomikai“ įgyvendinimo. Kvietimo biudžetas: iki 60 000 000 eurų. Galimi pareiškėjai: pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos ir / ar teikiamų paslaugų metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius […]

Į viršų