smulkus ūkis

NMA: Parama smulkiems ūkiams

Paraiškos renkamos nuo gegužės 3 d. iki birželio 30 d Galimi pareiškėjai: ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį teisės aktų nustatyta tvarka. Žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra ne mažesnis kaip 4 000 […]

Į viršų