Tel.: +370 613 88222

el.p. info@esparama.eu

ES parama moksliniams tyrimams ir inovacijoms, mokymams

Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai 

es parama moksliniams tyrimams

ES parama : Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:

  • parodomųjų bandymų rengimas (įrengti ir vykdyti), seminarų, lauko dienų ir kitų informavimo renginių organizavimas skleidžiant mokslo žinias ir inovacijas

Galimi pareiškėjai: mokslo ir studijų institucijos ir profesinio mokymo įstaigos; kiti juridiniai asmenys, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą.

Paramos suma – iki 150 000 Eur su PVM vienam projektui įgyvendinti.

Paramos intensyvumas – 100 proc

Tinkamos išlaidos : darbo užmokestis arba atlygis lektoriams.

Į viršų