Tel.: +370 613 88222

el.p. info@esparama.eu

Labai smulkių ūkių plėtra (2023 m.)

Paraiškų priėmimas nuo 2023-10-31 iki 2023-12-29

Intervencinės priemonės tikslas – labiau orientuotis į rinką ir didinti ūkių konkurencingumą tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu, be kita ko, daugiau dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, technologijoms ir skaitmenizacijai.

Poreikiai:

 • skatinti aukštesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybą, visų pirma remiant perdirbimą;
 • didinti inovatyvių, pažangių technologijų diegimą ūkiuose.

Rodikliai:

 • ūkių, pagal BŽŪP gaunančių investicinę paramą skaitmeninėms investicijoms plėtoti, dalis;
 • ūkininkų, gaunančių investicinę paramą restruktūrizavimui ir modernizavimui, įskaitant išteklių naudojimo efektyvumo didinimą, dalis.

Remiamos veiklos:

 • žemės ūkio produktų gamyba, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą pripažinto žemės ūkio kooperatyvo savo narių valdose;
 • žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą, taip pat pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimą ir realizavimą, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimą.  

Remiami sektoriai:

 • gyvulininkystė;
 • augalininkystė;
 • daržininkystė;
 • sodininkystė;
 • uogininkystė.

Dėl paramos gali kreiptis:

 • fiziniai asmenys, savo vardu kaip valdos valdytojai įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatyme nustatyta tvarka;
 • juridiniai asmenys, savo vardu įregistravę žemės ūkio valdą. Reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą žemės ūkio valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja tik iš savo narių valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.

Paraiška gali būti teikiama su partneriu (fiziniu asmeniu, įregistravusiu žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį 12.1 papunktyje nustatyta tvarka).

Labai smulkių ūkių plėtra (2023 m.)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Į viršų