Tel.: +370 613 88222

el.p. info@esparama.eu

Smulkių-vidutinių ūkių plėtra (2023 m.)

Paraiškų priėmimas: nuo 2023-10-31 iki 2023-12-29

Paramos suma iki 200 000 Eur.

Intervencinės priemonės tikslas – remti smulkių–vidutinių žemės ūkio valdų modernizavimą, didinant žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą, skatinant didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų kūrimą, diegiant inovacijas, naujas technologijas, skatinant tvarią žemės ūkio produktų gamybą bei ją skaitmenizuojant.

Bendrosios žemės ūkio politikos tikslas – labiau orientuotis į rinką ir didinti ūkių konkurencingumą tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu, be kita ko, daugiau dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, technologijoms ir skaitmenizacijai.

Poreikiai:

 • skatinti aukštesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybą, visų pirma remiant perdirbimą;
 • didinti inovatyvių / pažangių technologijų diegimą ūkiuose;
 • skatinti novatoriškų (naujoviškų) produktų iš biomasės gamybą.

Rezultatų rodikliai:

 • remiamos investicijos į atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos pajėgumus, įskaitant biologinius;
 • ūkių, pagal BŽŪP gaunančių paramą skaitmeninėms ūkininkavimo technologijoms, plėtoti;
 • ūkininkų, gaunančių investicinę paramą restruktūrizavimui ir modernizavimui, įskaitant išteklių naudojimo efektyvumo didinimą, dalis.

Remiama veikla:

 • žemės ūkio produktų gamyba, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą pripažinto žemės ūkio kooperatyvo savo narių valdose;
 • žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą, ir pateikimas rinkai, įskaitant pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimą ir realizavimą, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimą.

Remiami sektoriai:

 • gyvulininkystė;
 • augalininkystė;
 • sodininkystė;
 • uogininkystė;
 • daržininkystė (daržininkystės sektoriui priskiriamos investicijos, susijusios tik su šviežių daržovių (t. y. nepriskiriamos nenatūraliai išdžiovintos ir natūraliai išdžiūvusios ankštinės daržovės) gamyba arba perdirbimu (vakuumavimu, konservavimu, atšaldymu, užšaldymu).

Dėl paramos gali kreiptis fiziniai asmenys, savo vardu kaip valdos valdytojai įregistravę žemės ūkio valdą ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį, bei juridiniai asmenys, savo vardu įregistravę žemės ūkio valdą (reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja tik iš savo narių valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus).

Smulkių-vidutinių ūkių plėtra (2023 m.)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Į viršų