Tel.: +370 613 88222

el.p. info@esparama.eu

ES paramos projektų rengimas

ES paramos projektų rengimas : Pildome paraiškas, rengiame investicinius projektus ir verslo planus Europos Sąjungos struktūrinių fondų subsidijuojamiems projektams projekto idėją suformuluojame taip, kad projektas atitiktų reikalavimus gauti paramą.

ES paramos projektų rengima

Europos Sąjungos Paramos Agentūra konsultuoja bei padeda pasinaudoti parama verslui rengdama projektus, pildydama paraiškas, verslo planus pagal ES struktūrinių fondų, nacionalinės paramos programų priemones.

Mes rengiame:

  • Paraiškas tinkamas finansuoti projektus ES paramos lėšomis tiek viešajam, tiek privačiam sektoriui. Rengiamos įvairių sričių paraiškos teikti įvairioms institucijoms;
  • Verslo planus įmonėms, siekiančioms gauti ES paramą planuojamoms investicijoms;
  • Investicinius projektus kuriems siekiama gauti finansavimą iš ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų, pagal investicinių projektų rengimo metodiką;
  • Galimybių studijas, kur įvertinamos galimybės įgyvendinti projektą ir parenkamas optimaliausias įgyvendinimo būdas.

Pagrindiniai projekto rengimo etapai:

  • Pareiškėjo, projekto idėjos tinkamumo finansavimo priemonei įvertinimas;
  • Projekto tikslų ir uždavinių formulavimas;
  • Investicijų poreikio nustatymas;
  • Investicinio projekto finansavimo šaltinių parinkimas;
  • Projekto biudžeto, veiksmų plano sudarymas.

Tai puiki galimybė pasinaudoti valstybės ir ES struktūrinių fondų parama bei įgyti konkurencinį pranašumą ir padidinti veiklos efektyvumą.

Į viršų