Užimtumo tarnyba

Užimtumo tarnyba: Vietinės užimtumo iniciatyvos

Paraiškos renkamos nuo vasario 22 d. iki kovo 23 d. Galimi pareiškėjai: Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nurodytiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, kuriuose mažiau kaip pusę balsų dalininkų susirinkime gali turėti valstybės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir valstybės ar savivaldybių įmonės Remiama veikla: Vietinės užimtumo iniciatyvos (VUI) projektai įgyvendinami teritorijose, kuriose bedarbių […]

Užimtumo tarnyba: Darbo vietų steigimas

Paraiškos renkamos nuo balandžio 8 d. iki gegužės 10 d. Remiama veikla: visoje Lietuvoje įgyvendinami projektai, jų metu kuriamos darbo vietos žmonėms, turintiems ne didesnį nei 55% procentų darbingumo lygį. Galimi pareiškėjai: Įmonės arba buvęs bedarbis, pradėjęs savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo dienos, pirmą kartą darbo […]

Užimtumo tarnyba: Savarankiško užimtumo rėmimas

Paraiškos renkamos nuo rugpjūčio 18 d. iki rugsėjo 22 d. Remiama veikla: darbo vietos sukūrimas sau, remiama bet kokia įstatytmų nedraudžiama veikla Galimi pareiškėjai: turintys bedarbio statusą ir iki 29 m. (imtinai); turintys bedarbio statusą ir vyresni kaip 45 m.; neįgalusis, kuriam nustatytas iki 55 proc. darbingumo lygis. Paramos intensyvumas: 100 proc. Užimtumo tarnyba: Savarankiško užimtumo […]

Į viršų