Tel.: +370 613 88222

el.p. info@esparama.eu

Užimtumo tarnyba

Užimtumo tarnyba: Vietinės užimtumo iniciatyvos

Galimi pareiškėjai: Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nurodytiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, kuriuose mažiau kaip pusę balsų dalininkų susirinkime gali turėti valstybės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir valstybės ar savivaldybių įmonės Remiama veikla: Vietinės užimtumo iniciatyvos (VUI) projektai įgyvendinami teritorijose, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant darbingo amžiaus gyventojus, yra didesnė negu vidutiniškai šalyje, […]

Užimtumo tarnyba: Darbo vietų steigimas

Remiama veikla: visoje Lietuvoje įgyvendinami projektai, jų metu kuriamos darbo vietos žmonėms, turintiems ne didesnį nei 55% procentų darbingumo lygį. Galimi pareiškėjai: Įmonės arba buvęs bedarbis, pradėjęs savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo dienos, pirmą kartą darbo vietą steigiantis Užimtumo tarnybos siųstam bedarbiui įdarbinti. Paramos intensyvumas: iki 65 […]

Užimtumo tarnyba: Savarankiško užimtumo rėmimas

Remiama veikla: darbo vietos sukūrimas sau, remiama bet kokia įstatytmų nedraudžiama veikla Galimi pareiškėjai: turintys bedarbio statusą ir iki 29 m. (imtinai); turintys bedarbio statusą ir vyresni kaip 45 m.; neįgalusis, kuriam nustatytas iki 55 proc. darbingumo lygis. Paramos intensyvumas: 100 proc. Užimtumo tarnyba: Savarankiško užimtumo rėmimas paramos dydis : iki 19921,26 Eur.; Avansinis mokėjimas siekia: […]

Į viršų