Tel.: +370 613 88222

el.p. info@esparama.eu

vidinė miškotvarka

NMA: Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė

Remiama veikla (vykdoma kaimo vietovėje): pamiškių formavimas; miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba būdingos miško struktūros palaikymas; nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymas (rekonstrukcija) į vietinių medžių rūšių medynus; jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas; Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos […]

NMA: Investicijos į miškininkystės technologijas

Remiama veikla: miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas; minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas; vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas.  Galimi pareiškėjai: privačių miškų valdytojai, savivaldybės, labai mažos bei mažos įmonės. Paramos suma – iki 100 […]

Į viršų