vidinė miškotvarka

NMA: Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė

Paraiškos renkamos nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Remiama veikla (vykdoma kaimo vietovėje): pamiškių formavimas; miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba būdingos miško struktūros palaikymas; nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymas (rekonstrukcija) į vietinių medžių rūšių medynus; jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas; […]

NMA: Investicijos į miškininkystės technologijas

Paraiškos renkamos nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. spalio 29 d. Remiama veikla: miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas; minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas; vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas […]

Į viršų