Tel.: +370 613 88222

el.p. info@esparama.eu

NMA: Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė

Remiama veikla (vykdoma kaimo vietovėje):

  • pamiškių formavimas;
  • miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba būdingos miško struktūros palaikymas;
  • nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymas (rekonstrukcija) į vietinių medžių rūšių medynus;
  • jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas;
  • Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas.

Galimi pareiškėjai: privačių ir valstybinių miškų valdytojai.

Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė paramos intensyvumas –90 proc, Vienkartinė nustatyto dydžio kompensacinė išmoka už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą – 343 Eur.

Tinkamos išlaidos: pamiškių (iki 25 m pločio miško juosta nuo miško krašto)  formavimo išlaidos, medžių ir krūmų kirtimas, krūmų sodinimas, siekiant suformuoti neigiamam vėjo poveikiui atsparius medynus, ornitochorinių medžių ir krūmų sodinimas, miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimo arba būdingos miško struktūros palaikymo išlaidos, nevietinių medžių rūšių medynų pertvarkymo (rekonstrukcijos) į vietinių medžių rūšių medynus išlaidos, jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymo išlaidos, vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projekto (ų) (kaip savarankiškos investicijos) parengimo ar tikslinimo išlaidos ,  bendrosios išlaidos.

Susisiekite su mumis el. p. info@esparama.eu ir mes parengsime kokybišką paraišką, kuri gaus finansavimą.

NMA: Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė
Į viršų