NMA: Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai

Paraiškos renkamos nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. spalio 30 d.

Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla: parodomųjų bandymų rengimas (įrengti ir vykdyti), seminarų, lauko dienų ir kitų informavimo renginių organizavimas skleidžiant mokslo žinias ir inovacijas

Galimi pareiškėjai: mokslo ir studijų institucijos ir profesinio mokymo įstaigos; kiti juridiniai asmenys, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą.

Paramos suma – iki 150 000 Eur su PVM vienam projektui įgyvendinti.

NMA: Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai paramos intensyvumas – 100 proc.

Tinkamos išlaidos : darbo užmokestis arba atlygis lektoriams,

Susisiekite su mumis el. p. info@esparama.eu ir mes parengsime kokybišką paraišką, kuri gaus finansavimą.

NMA: Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai
Į viršų