Tel.: +370 613 88222

el.p. info@esparama.eu

Darbo vietų steigimas

Užimtumo tarnyba: Vietinės užimtumo iniciatyvos

Galimi pareiškėjai: Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nurodytiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, kuriuose mažiau kaip pusę balsų dalininkų susirinkime gali turėti valstybės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir valstybės ar savivaldybių įmonės Remiama veikla: Vietinės užimtumo iniciatyvos (VUI) projektai įgyvendinami teritorijose, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant darbingo amžiaus gyventojus, yra didesnė negu vidutiniškai šalyje, […]

Užimtumo tarnyba: Darbo vietų steigimas

Remiama veikla: visoje Lietuvoje įgyvendinami projektai, jų metu kuriamos darbo vietos žmonėms, turintiems ne didesnį nei 55% procentų darbingumo lygį. Galimi pareiškėjai: Įmonės arba buvęs bedarbis, pradėjęs savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo dienos, pirmą kartą darbo vietą steigiantis Užimtumo tarnybos siųstam bedarbiui įdarbinti. Paramos intensyvumas: iki 65 […]

Į viršų