Tel.: +370 613 88222

el.p. info@esparama.eu

perdirbimas

NMA : Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama)

Remiama veikla: investicijos į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimą, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 508/2014 69 straipsnyje:  kuriomis prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą; kuriomis gerinamos saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygos; kuriomis remiamas sužvejoto žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, laimikio perdirbimas; kurios susijusios su šalutinių produktų, susidarančių dėl […]

NMA: Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą

Remiama veikla: vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas; augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara; mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara; kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara; trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų, nurodytų 2002 m. spalio 3 d.  Europos Parlamento […]

Į viršų