Tel.: +370 613 88222

el.p. info@esparama.eu

Viešųjų pirkimų organizavimas

Viešųjų pirkimų organizavimas

Viešųjų pirkimų organizavimas : Viešųjų ir kitų pirkimų konkursinės ir sutarties dokumentacijos parengimas. Pasiūlymų paieška, rengimas, bendravimas su tiekėjais, atstovavimas pagal įgaliojimą pirkimų procesuose.

Europos Sąjungos Paramos Agentūra padeda klientui nustatytais terminais vykdyti projekte numatytų prekių, paslaugų ar darbų viešųjų pirkimų procedūras ir užtikrinti jų atitikimą galiojantiems teisės aktų reikalavimams.

Mūsų įmonė rengia viešųjų pirkimų skelbimus, technines užduotis ir pirkimo konkurso sąlygas, sutarčių projektus. Kad projekto vykdymas būtų sklandus, paramos sutartyse numatytais atvejais iš anksto deriname viešųjų pirkimų dokumentaciją su Įgyvendinančiąja institucija..

Organizuodami viešuosius pirkimus atliekame šias veiklas:

  • Pirkimo dokumentų, techninių specifikacijų rengimas, pirkimo dokumentų projektų įvertinimas;
  • Sutarčių rengimas, sutarčių projektų įvertinimas, konsultavimas sutarčių vykdymo, keitimo ir nutraukimo klausimais;
  • Konsultavimas tiekėjų pasiūlymų vertinimo klausimais, pasiūlymų vertinimas, tikslinimas, išvadų rengimas.

Į viršų