Tel.: +370 613 88222

el.p. info@esparama.eu

Žuvininkystė

NMA Rinkodaros priemonės: Žuvininkystė ir akvakultūra

Remiamos veiklos, kuriomis siekiama: ieškoti naujų rinkų ir gerinti žvejybos ir akvakultūros produktų tiekimo rinkai sąlygas, be kita ko: rinkodaros potencialą turinčių rūšių; nepageidaujamos priegaudos, iškrautos pagal technines priemones, Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 8 straipsnio 2 dalies b punktą; žvejybos ir akvakultūros produktų, gautų taikant mažo poveikio aplinkai […]

NMA: Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas

Remiama veikla: investicijos į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimą, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 508/2014 69 straipsnyje:  kuriomis prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą; kuriomis gerinamos saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygos; kuriomis remiamas sužvejoto žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, laimikio perdirbimas; kurios susijusios su šalutinių produktų, susidarančių dėl […]

Patvirtintas 2021 žuvininkystės paraiškų rinkimo grafikas

Patvirtintas 2021 žuvininkystės paraiškų rinkimo grafikas : Vasario 4 d. žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) priemones priėmimo 2021 metais grafikas.   Šiais metais paraiškas bus galima teikti pagal 16 priemonių.   Jau nuo vasario 15 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus […]

Į viršų