NMA: Parama jauniesiems ūkininkams

Paraiškos renkamos nuo birželio 1 d iki liepos 31 d.

Galimi pareiškėjai – ne vyresni nei 40 metų (paraiškos teikimo metu dar nėra suėję 41 metai) ūkininkai, įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu, pirmą kartą besisteigiantys žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai, turintys (arba iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos įsipareigojantys įgyti) reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos, t. y. įgiję profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą, aukštąjį žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimą, išklausę jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo

Paramos dydis –  iki 40 000 Eur . Parama išmokama dviem etapais – pirmoji išmokos dalis sudaro 80 proc. prašomos ES paramos jaunajam ūkininkui sumos ir yra išmokama priėmus sprendimą skirti paramą. Antroji dalinė išmoka 20 proc. sumos išmokama, kai sėkmingai įgyvendinamas jaunojo ūkininko įsikūrimo verslo planas.

NMA: Parama jauniesiems ūkininkams paramos intensyvumas – iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Finansuojamos išlaidos: visos būtinos projektui įgyvendinti

Kitos sąlygos – Pareiškėjo ūkis ir valda paramos paraiškos pateikimo metu turi būti įregistruoti ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo.
Paramos lėšomis bus kompensuojamos išlaidos, būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti bei tiesiogiai susijusios su remiama veikla.

Susisiekite su mumis el. p. info@esparama.eu ir mes parengsime kokybišką paraišką paramai jauniesiems ūkininkams, kuri gaus finansavimą.

NMA: Parama jauniesiems ūkininkams
Į viršų