Tel.: +370 613 88222

el.p. info@esparama.eu

Naujienos

Parama smulkiesiems ūkiams (2024 m.)

Paraiškų priėmimas nuo 2024-03-01 iki 2024-04-30 Paramos suma: iki 15 000 Eur PrioritetaiParamos tikslas – visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas. Tikslinės sritys – efektyvesnis ūkininkavimas modernizuojant ūkius, užsiimant prekine gamyba bei konkuruojant rinkoje, didinant smulkiųjų ūkių ekonominį gyvybingumą. Pagal veiklos sritį remiama veikla: Paramos gali kreiptis ne jaunesni kaip […]

Investicijos į žemės ūkio valdas 2024 m.

Paraiškų priėmimo pradžia: 2024-04-02 Paraiškų priėmimo pabaiga: 2024-05-31 PRIEMONĖ SKIRTA ŪKIAMS KETINANTIEMS ATLIKTI DIDELĖS APIMTIES INVESTICIJAS Į ŽEMĖS ŪKĮ ( t.y. technikos įsigijimas pastatų statyba ir/arba remontas).ŠAUKIMO DATA: Nuo balandžio 2 d. iki gegužės 31 d.TINKAMI PAREIŠKĖJAI: augalininkai (sodininkai, daržininkai, uogininkai, grūdininkai), gyvulininkai (mėsininkai, pienininkai). PARAMOS SUMA: iki 300 000 Eur arba iki 600 000 […]

Smulkių-vidutinių ūkių plėtra (2023 m.)

Paraiškų priėmimas: nuo 2023-10-31 iki 2023-12-29 Paramos suma iki 200 000 Eur. Intervencinės priemonės tikslas – remti smulkių–vidutinių žemės ūkio valdų modernizavimą, didinant žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą, skatinant didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų kūrimą, diegiant inovacijas, naujas technologijas, skatinant tvarią žemės ūkio produktų gamybą bei ją skaitmenizuojant. Bendrosios žemės ūkio politikos tikslas – labiau orientuotis į rinką […]

Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti

Nuo 2023 m. liepos 3 d. iki rugsėjo 1 d. juridiniai asmenys bei žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo veiklą „Investicinė parama biometano gamybai ir […]

ES parama jaunajam ūkininkui ir jaunųjų ūkininkų įsikūrimas ( 2023 m. paramos suma iki 60 000 EUR)

ES parama pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ yra skiriama žemės ūkio produktų gamybai ir žemės ūkio produktų, pagamintų (išaugintų) valdoje, perdirbimui. Galimi pareiškėjai ES parama jauniesiems ūkininkams pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ skiriama ne vyresniems kaip 40 (tais metais, kai pirmą kartą teikia paraišką, paraiškos teikimo dieną nesuėję 41 metai), metų amžiaus ūkininkams, kurie pirmą kartą […]

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2023 m. I)

Paramos paraiškų priėmimo pradžia: 2023-02-01 Paramos paraiškų priėmimo pabaiga: 2023-04-03 Prioritetai – skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkio, miškininkystės sektoriuose ir kaimo vietovėse; visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą; skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, […]

Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui (2023 m.)

Paramos paraiškų priėmimo pradžia: 2023-02-01 Paramos paraiškų priėmimo pabaiga: 2023-04-03 Prioritetai: Tikslinės sritys: Kompleksiniai tikslai: Remiama veikla: Paramos gali kreiptis:  Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus. Paramos paraišką pareiškėjas privalo teikti su partneriais, užsiimančiais ta pačia veikla.

Patvirtintas 2023-iųjų paramos paraiškų pagal Strateginį planą teikimo grafikas.

Žemės ūkio ministerija patvirtino paramos paraiškų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones priėmimo 2023 metais tvarkaraštį. Anksčiausiai startuos kaimo vietovių vietos veiklos grupių paraiškų priėmimas gauti paramą vietos plėtros strategijoms įgyvendinti pagal intervencinę priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“. Paraiškas bus kviečiama teikti kovą ir balandį. Nuo balandžio iki […]

JURIDINIŲ ASMENŲ INVESTICIJOMS Į IŠKASTINIO KURO NAUDOJIMO PAKEITIMĄ AR MAŽINIMĄ IR (AR) ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMĄ

Nuo 2022 m. rugsėjo 2 d. paraiškas gali teikti juridiniai asmenys (įmonės), nukentėjusios dėl karo sukeltos krizės, investicijoms į iškastinio kuro, ypač gamtinių dujų, naudojimo keitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių išteklių (išskyrus vėjo ir saulės elektrines), pakeičiant elektros energiją, gaminamą iš iškastinio kuro, gaminamą toje pačioje rinkoje. […]

Nuo rugsėjo 1d bus priimamos paraiškos paramai investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą (ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimas bei kitų žemės ūkio produktų perdirbimas) (2022 m. II)

Prioritetai: didinti ūkio subjektų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių subjektų technologijas; skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai. Priemonės veiklos srities tikslinės sritys: didinti žemės ūkio ir maisto sektoriaus konkurencingumą; skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų kūrimą; diegti inovacijas, naujus technologinius procesus; vystyti žemės ūkio produktų […]

Į viršų