Rinkodara

NMA: Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą

Paraiškos renkamos nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d. Remiama veikla: vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas; augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara; mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara; kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) […]

LVPA: Kūrybiniai čekiai COVID-19

Numatomas paraiškų rinkimas – 2 ketvirtyje. Priemonės tikslas: skatinti diegti originalius dizaino ir rinkodaros sprendimus gamybos procesuose ir (arba) paslaugų srityje, pasitelkiant meninę, kultūrinę raišką. LVPA: Kūrybiniai čekiai COVID-19 kvietimo biudžetas: 7 700 000 eurų. Remiama veikla: originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas. Galimi pareiškėjai: labai maža, maža ar vidutinė įmonė (toliau – MVĮ) veikianti […]

Į viršų