Tel.: +370 613 88222

el.p. info@esparama.eu

MITA : ,,INOČEKIAI” brandiems inovatoriams

MITA

Finansavimo tikslas: Skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti mokslui ir verslui bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.

Finansuojamos veiklos: Moksliniai tyrimai ir inovacijos

 

MITA : ,,INOČEKIAI” brandiems inovatoriams : Remiamos veiklos:

1. Inovacinių čekių, skirtų techninių galimybių studijoms vykdomiems MTEP darbams ar planuojamiems vykdyti MTEP darbams atlikti, teikimas.

2. Inovacinių čekių, skirtų MTEP projektams įgyvendinti, teikimas.

Galimi pareiškėjai: Juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), vykdantys ar ketinantys vykdyti MTEP veiklas.

Paramos suma –  iki 100 000,00 Eur

Paramos intensyvumas: iki 70 proc. nuo Tyrimo ataskaitoje nurodytų atitinkamų fiksuotųjų sumų.

Tinkamos išlaidos:  Projektų veiklų vykdymo išlaidos.

Brandusis inovatorius – pareiškėjas, paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dieną vykdantis veiklą daugiau kaip 1 metus, turintis patirties mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) srityje (per paskutinius 3 metus yra vykdęs vieną ar daugiau MTEP projektų) ir jo metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų).

Susisiekite su mumis el. p. info@esparama.eu ir mes parengsime kokybišką paraišką, kuri gaus finansavimą.

MITA : ,,INOČEKIAI” brandiems inovatoriams
Į viršų