vietos rinkos skatinimas

NMA: Parama trumpoms grandinėms ir vietos rinkoms skatinti

Numatomas paraiškų rinkimas – 2 ketvirtyje. Remiama veikla: mažųjų ir vidutinių ūkio subjektų bendradarbiavimas, užtikrinant aktyvesnį žemės ūkio produktų paklausos augimą, tinkamą žemės ūkio produktų propagavimą bei gamintojų integraciją į maisto tiekimo grandinę, paramą skiriant trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu. Galimi pareiškėjai: – fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba […]

Į viršų