Tel.: +370 613 88222

el.p. info@esparama.eu

NMA: Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

Pagal veiklos sritį remiama: ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, išskyrus veiklas, nurodytas neremiamų veiklų sąraše, pvz. alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais, tabako gaminių gamyba ir prekyba jais, ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais, azartinių lošimų ir lažybų organizavimas. Jeigu projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas. Viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių.

Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys, privatūs juridiniai asmenys (labai mažos arba mažos įmonės).

NMA: Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai paramos intensyvumas: 50 proc.

Paramos dydis  iki 200 000 eurų, skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas ir planuojamų sukurti naujų darbo vietų skaičių. Vienai darbo vietai (1 etatui) sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 Eur. Turi būti sukuriama ne mažiau kaip 0,5 (pusė) darbo vietos. 

Tinkamos finansuoti išlaidos: gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas, naujos technikos ir įrangos, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje,

speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui,

projektui įgyvendinti ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtina technika ir (arba) įranga;

verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas

bendrosios išlaidos.

Susisiekite su mumis el. p. info@esparama.eu ir mes parengsime kokybišką paraišką, kuri gaus finansavimą.

NMA: Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai
Į viršų