Tel.: +370 613 88222

el.p. info@esparama.eu

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse

Remiama veikla: parama teikiama ne žemės ūkio veiklai pradėti. Remiama ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“. 

Galimi pareiškėjai –  fiziniai asmenys, privatūs juridiniai asmenys (labai mažos įmonės).

 Paramos suma:

–  iki 18 800 Eur, kai sukuriama ne mažiau kaip 1 darbo vieta;

– iki 37 600 Eur, kai sukuriama ne mažiau kaip 2 darbo vietos.

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka) paramos intensyvumas – iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Finansuojamos išlaidos: visos būtinos projektui įgyvendinti

Susisiekite su mumis el. p. info@esparama.eu ir mes parengsime kokybišką paraišką, kuri gaus finansavimą.

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse
Į viršų