veiklos pradžia kaime

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse

Remiama veikla: parama teikiama ne žemės ūkio veiklai pradėti. Remiama ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“.  Galimi pareiškėjai –  fiziniai asmenys, privatūs juridiniai asmenys (labai mažos įmonės).  Paramos suma: –  iki 18 800 […]

Į viršų