Tel.: +370 613 88222

el.p. info@esparama.eu

Parama žemės ūkio vandentvarkai

Tikslinės sritys:

  • investicijos į žemės ūkiui būtiną infrastruktūrą;
  • žemės ūkio veiklai naudojamų laukų drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas.

 Remiama veikla:

  • lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas;
  • lauko drenažo sistemų pritaikymas pagal keliamus aplinkosaugos reikalavimus;
  • vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstravimas bei  įrengimas ir ariamos žemės kalkinimas pagal projektą.

Galimi paramos gavėjai: savivaldybės, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos, fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, kurių nuosavybės teise priklausančios žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) sausinimo sistemos(-ų) ribomis.

Paramos suma: projektui – iki 300 000 Eur, rekonstruojamiems  polderiams – iki 600 000 Eur.

Paramos intensyvumas – 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų su PVM.

Tinkamos išlaidos: Melioracijos statinių (išskyrus drėkinimo sistemas) rekonstravimo išlaidos, naujų įrenginių ir (ar) įrangos, skirtų projekto reikmėms, pirkimo išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės, vidaus kelių, naudojamų juridinių ir (ar) fizinių asmenų reikmėms, rekonstrukcijos bei įrengimo išlaidos (ne daugiau kaip  25 proc. lėšų nuo bendros projekto vertės), bendrosios išlaidos.

Susisiekite su mumis el. p. info@esparama.eu ir mes parengsime kokybišką paraišką, kuri gaus finansavimą.

Parama žemės ūkio vandentvarkai
Į viršų