Tel.: +370 613 88222

el.p. info@esparama.eu

LVPA planuojamos investicijos verslui – nuo subsidijų išgyventi iki įmones stiprinančių projektų

LVPA

Verslas gali pasinaudoti dabartine jam skiriama parama, kad išliktų ir sustiprėtų. Jis turi būti pasirengęs ir ateinančioms naujoms finansavimo galimybėms, kurios leistų įgyti konkurencinį pranašumą vietos ir tarptautinėse rinkose.

Apie tai kalbėjo Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) direktorius Aurimas Želvys Lietuvos verslo konferencijoje, pristatydamas pranešimą „ES investicijos ir bendros Lietuvai skirtos ES lėšos − kaip jas išnaudoti verslo augimui?“

„Dabar svarbiausia yra būti atspariems neapibrėžtumui, suvaldyti laikmečio iššūkius, nes visos anksčiau kurtos priemonės nebūtinai tinka dabarčiai. Todėl mes telkiam pastangas ir tiesioginiu būdu, vietoje, keičiam ratus važiuojančiai mašinai tam, kad toliau važiuoti būtų lengviau“, − iliustravo agentūros veiksmus LVPA vadovas.

Pasak A. Želvio, agentūra padeda verslui įgyvendinti projektus, pasiekiant jų rezultatus, kiek įmanoma, suinteresuota nuolat mažinti administracinę naštą. Tuo pat metu pačiai agentūrai svarbu nuolat tobulinti savo kompetencijas ir atsitraukti nuo tradicinio požiūrio – laikas, apimtis, pinigai, kokybė prie – rizikos, vertė, tvarumas.

Trys laikantieji investavimo stulpai

„Esame skaitmeninės transformacijos šerdyje, todėl svarbu užtikrinti efektyvumą, kad investicijų valdymas būtų suprantamas kaip projektų valdymo kompetencija“, − pabrėžė A. Želvys.

Į tris sritis, kurios šiandien įvardijamos pagrindinėmis naujosios ES finansinės perspektyvos kryptimis, LVPA investicijos 2004−2020 m. viršijo 1,6 mlrd. Eur. Per minėtą laikotarpį pasirašytų sutarčių suma žaliosios ekonomikos srityje siekė beveik 309 mln. Eur, skaitmeninimo – per 602 mln. Eur, o mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) − 727 mln. Eur.

MTEP projektai, susiję su mokslo tyrimais, naujų produktų kūrimu duoda didžiausią ilgalaikę pridėtinę vertę įmonėms. Šios krypties investicijos koncentruojasi daugiausiai Vilniuje ir Kaune, kur yra susitelkę verslo organizacijų ir konsultantų projektiniai gebėjimai. „Ne visos ES investicijų priemonės pasiteisina kaštų naudos požiūriu, ateityje reikia tikslinių programų, tikslinių paskatų, kad verslas galėtų mąstyti globaliai ir veikti lokaliai“, − mato išeitį A. Želvys.

Starto laukiantys kvietimai

Konferencijoje LVPA vadovas pristatė aktualias 2021 m. pirmam pusmečiui verslo subsidijų ir ES investicijų priemones projektams ir paragino nepraleisti progos, siekiant lėšų veiklai išlaikyti ir sustiprinti pandemijos laikotarpiu.

Šiuo metu per Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) EDS ir Mano VMI sistemas nuo COVID-19 nukentėjusios tiek savarankiškos, tiek susijusios įmonės gali teikti paraiškas subsidijoms gauti.

Pasak A. Želvio, subsidijų priemonėse su VMI LVPA teikia naujas paslaugas nei tradicinės ES priemonių projektų valdymo paslaugos, suprasdama, kad verslui brangi kiekviena išgyvenimo diena, LVPA subsidijų paraiškų vertinimą patikrina kartais netgi greičiau nei nustato teisės aktai.

Artimiausiu metu planuojamas kvietimas ES investicijų priemonei „E-komercijos modelis COVID-19“ projektų paraiškoms, kurio biudžetas − 40 mln. Eur, tikslas − verslo modelių diegimas mažose ir vidutinėse įmonėse, perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant per klientų savitarnos sprendimus, išteklių valdymo sistemos integravimo į produktų ir paslaugų elektroninės prekybos platformas sprendimus.

Tai pat planuojamas 7 mln. Eur biudžeto priemonės „Kūrybiniai čekiai COVID-19“ kvietimas, kurio lėšomis numatyta finansuoti originalių produktų sprendimų sukūrimą ir diegimą. Įmonėms bus sudarytos sąlygos prisitraukti kūrybinių industrijų žmonės, kuriant produktų dizainą.

Prie slenksčio – naujoji ES finansinė programa

Konferencijoje kalbėdamas apie naujosios ES finansinės perspektyvos investicijas, LVPA vadovas atkreipė dėmesį, kad svarbiausios investicijos bus nukreiptos inovacijoms, moksliniams tyrimams, ekonomikos „žalinimui“ bei ekoinovacijoms, taip pat skaitmeninimui.

„Bet kokiu atveju, koks bebūtų ES investicijų 2021−2027 m. naujas programinis dokumentas, naujų kvietimų laukti reiktų 2022 m. pradžioje. Todėl, planuojant laiką, rekomenduočiau, jei įmonė nukentėjusi nuo COVID-19, pirmiausiai siūlyčiau kreiptis pagalbos per VMI priemones, nepraleisti progos su kūrybiniais čekiais, e-komercija“, − kalbėjo A. Želvys.

Apie naujosios ES finansinės programos kryptis ir būsimus kvietimus LVPA klientus informuos informacinių technologijų priemonėmis, taip pat – konsultuos vebinaruose, kurie pandemijos sąlygomis dirbant nuotoliniu būdu tapo efektyvūs ir itin populiarūs.

LVPA planuojamos investicijos verslui – nuo subsidijų išgyventi iki įmones stiprinančių projektų
Į viršų