LVPA planuojamos investicijos verslui – nuo subsidijų išgyventi iki įmones stiprinančių projektų

Verslas gali pasinaudoti dabartine jam skiriama parama, kad išliktų ir sustiprėtų. Jis turi būti pasirengęs ir ateinančioms naujoms finansavimo galimybėms, kurios leistų įgyti konkurencinį pranašumą vietos ir tarptautinėse rinkose. Apie tai kalbėjo Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) direktorius Aurimas Želvys Lietuvos verslo konferencijoje, pristatydamas pranešimą „ES investicijos ir bendros Lietuvai skirtos ES lėšos − kaip […]

LVPA: COVID19 MTEP tyrimai

Numatomas paraiškų rinkimas – 2 – 3 ketvirtyje. Remiamos veiklos: moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (toliau – MTEP)  ir (arba) naujų produktų ir technologijų sertifikavimas, kas susiję su COVID-19 ir su kitais virusais. Galimi pareiškėjai: pareiškėjai yra įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip trejus metus ir kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką […]

LVPA: Kūrybiniai čekiai COVID-19

Numatomas paraiškų rinkimas – 2 ketvirtyje. Priemonės tikslas: skatinti diegti originalius dizaino ir rinkodaros sprendimus gamybos procesuose ir (arba) paslaugų srityje, pasitelkiant meninę, kultūrinę raišką. LVPA: Kūrybiniai čekiai COVID-19 kvietimo biudžetas: 7 700 000 eurų. Remiama veikla: originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas. Galimi pareiškėjai: labai maža, maža ar vidutinė įmonė (toliau – MVĮ) veikianti […]

LVPA: E- verslas

Numatomas paraiškų rinkimas – 2 ketvirtyje. Priemonės tikslas: „Skatinti skaitmeninimą ir inovacijas, siekiant įveikti COVID-19 pandemijos sukeltas pasekmes ekonomikai“ įgyvendinimo. Kvietimo biudžetas: iki 60 000 000 eurų. Galimi pareiškėjai: pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos ir / ar teikiamų paslaugų metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius […]

Į viršų