smulkūs ūkiai

NMA: Parama smulkių ūkių bendradarbiavimui

Paraiškos renkamos nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. spalio 29 d. Remiama veikla: smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą. Galimi pareiškėjai: s – smulkieji ūkiai, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra ne mažesnis kaip 4 […]

NMA: Parama smulkiems ūkiams

Paraiškos renkamos nuo gegužės 3 d. iki birželio 30 d Galimi pareiškėjai: ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį teisės aktų nustatyta tvarka. Žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra ne mažesnis kaip 4 000 […]

Į viršų