Tel.: +370 613 88222

el.p. info@esparama.eu

NMA: Parama smulkių ūkių bendradarbiavimui

Remiama veikla: smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą.

Galimi pareiškėjai: s

– smulkieji ūkiai, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 15 000 Eur;

– smulkieji miško valdytojai, kurių miško valda ne didesnė kaip 20 ha;

– labai mažos įmonės, kurios veikia ne trumpiau kaip dvejus metus;

– fiziniai asmenys, nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka vykdantys individualią veiklą ne trumpiau nei vienus metus.

Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus. Paramos paraišką pareiškėjas privalo teikti su partneriais, užsiimančiais ta pačia veikla.

Paramos suma: iki 90 000 Eur

NMA: Parama smulkių ūkių bendradarbiavimui paramos intensyvumas: 60 proc. Tuo atveju, kai smulkieji ūkiai bendradarbiauja gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuose – 70 proc. Projekto bendrosioms išlaidoms ir einamosioms bendradarbiavimo išlaidoms – 100 proc.;

Tinkamos finansuoti išlaidos:  einamosios bendradarbiavimo išlaidos, nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga, naujos N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės, nauja kompiuterinė ir programinė įranga, nauji technologiniai įrengimai, nauja technika ir įranga, kitos (ūkio) paskirties pastatų naujos statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimo, nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga, dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmai, bendrosios išlaidos.

Susisiekite su mumis el. p. info@esparama.eu ir mes parengsime kokybišką paraišką, kuri gaus finansavimą.

NMA: Parama smulkių ūkių bendradarbiavimui
Į viršų