Smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui – papildomos lėšos

bendradarb

Smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui – papildomos lėšos: Vakar žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas sprendimas papildomai skirti daugiau kaip 2,2 mln. Eur paramos lėšų smulkiesiems ūkininkams ir kitiems smulkiems ūkio subjektams, praėjusių metų rudenį (spalio 5 d. – lapkričio 4 d.) Nacionalinei mokėjimo agentūrai teikusiems paraiškas bendradarbiavimo paramai gauti, bet jos negavusiems pritrūkus priemonei pagal kvietimą skirtų lėšų.   Papildomai skirtų paramos lėšų sulauks 28 smulkūs ūkio subjektai,  kurie teikė paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ ir surinko vienodą 55 balų įvertinimą. Iš viso šioms paraiškoms finansuoti pritrūko 2 223 485 eurų. Primintina, jog paramos visiškai pakako 27 smulkių ūkio subjektų paraiškoms, surinkusioms 85–60 balų, taigi parama galės pasinaudoti 55 smulkūs ūkio subjektai, ketinantys kartu su kitais ta pačia veikla užsiimančiais ūkio subjektais bendradarbiauti bei vykdyti bendrą veiklą.
Paraiškas galėjo teikti kaimo vietovėje veikiantys smulkieji ūkininkai, smulkieji miško valdytojai, labai mažos įmonės bei fiziniai asmenys. Didžiausia galima paramos suma vienam pareiškėjui gali siekti 90 tūkst. Eur.   Smulkieji ūkininkai, pasinaudoję šia parama, gali įsigyti naujos žemės ūkio technikos ir įrangos, susijusios su žemės ūkio produktų gamyba, naujų technologinių įrenginių, kompiuterinės ir programinės įrangos, skirtos projekto reikmėms. Be to, galima gauti kompensaciją ūkio paskirties naujų pastatų statybai, rekonstravimui ar kapitaliniam remontui. Parama skiriama ir infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimui, naujai miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technikai bei įrangai (išskyrus medienos vežimo keliais techniką), dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmams, viešinimo bei bendrosioms išlaidoms kompensuoti.
Šiai priemonei iš KPP programos skirta 7,5 mln. Eur. Per visą programavimo laikotarpį gautos 173 norinčių bendradarbiauti ūkio subjektų paraiškos, iš kurių patvirtintos 64 paraiškos, jose prašoma bendra paramos suma sudaro daugiau nei 5,1 mln. Eur.  Praėjusiais metais gautas rekordinis skaičius paraiškų – 79, kurių bendra paramos suma sudaro daugiau nei 6,4 mln. Eur ir beveik  2 kartus viršijo šios priemonės kvietimui skirtą lėšų sumą.

Šaltinis: nma.lt

Smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui – papildomos lėšos
Į viršų